Wikström byter namn för att visa bredd

Det händer mycket i vårt företag just nu. Att bredda verksamheten för att kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept är en viktig del av vår framtidsvision, och genom att starta en El- Tele avdelning har vi nu tagit ytterligare ett stort steg på den vägen.

För att förtydliga vår nya inriktning har vi i samband med detta också bytt namn, vi heter numera WIKSTRÖM AB.