Wikström - en mycket bra arbetsplats!

Great Place to Work logo

För oss på Wikström är det viktigt att vara en riktigt bra arbetsplats där alla trivs, känner engagemang och vill stanna kvar. För att utvärdera våra medarbetares upplevelse av Wikström AB som arbetsplats har vi nyligen genomfört medarbetarundersökningen Trust Index©, med hjälp av konsultföretaget Great Place To Work®.

Vårt genomsnittliga förtroendeindex blev 82% vilket vi har fått veta är ett utmärkt resultat, och eftersom 98% svarade på enkäten finns det verkligen tyngd bakom den siffran.

Allra gladast blev vi nog i alla fall över att hela 95% av våra medarbetare svarade positivt på påståendet "Allt sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats" och att lika stor andel skulle rekommendera oss som arbetsgivare till andra!

Det fina resultatet visar att vi gör väldigt mycket som är rätt, men identifierade även några förbättringsområden där vi kan bli ännu bättre. Vi planerar nu att gå vidare för att certifiera Wikström AB som ett Great Place To Work, varför vi under hösten kommer genomföra steg två som består i en kartläggning av arbetsplatskulturen via Culture Audit©.

Genom att fortsätta att utveckla våra styrkor och ta tag i de saker som behöver förbättras, vill vi bli en ännu bättre arbetsplats för alla!