Wikström undervisar på Campus Varberg

Varberg

Med start höstterminen 2018 kommer Wikström att hålla fyra kurser inom den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen VVS-ingenjör, som drivs av Teknikhögskolan på uppdrag av Campus Varberg. 

Utbildningen har utvecklats tillsammans med näringslivet och använder en stor del föreläsare som själva är del av den marknad som eleverna skall ut i efter avslutad utbildning. Man arbetar mycket med skarpa projekt som exempel och eleverna får en utbildning som är väldigt nära kopplad till det kommande yrkeslivet.

Kurserna som Wikström kommer att hålla är:

  • Verksamhetsstyrning
  • Produktionssystem
  • Distributionssystem
  • Kontroll och provning