Workshop om vår arbetsplatskultur

Wikströms ledningsgrupp på GPTW-workshop

Tillsammans med Great Place to Work fortsätter Wikström nu arbetet för att bli en av sveriges bästa arbetsplatser. Sista steget i certifieringsprocessen kallas Culture Audit och inleddes igår med en workshop där temat var "Strategisk Kulturinventering". En workshop där ledningsgruppen tillsammans med GPTW arbetade med att inventera Wikströms kulturdrivande aktiviteter och kartlägga organisationens insats. 

Syftet med Culture Audit är att beskriva de aktiviteter, processer och rutiner som aktivt skapar en långsiktigt framgångsrik och sund arbetsplatskultur för alla medarbetare. Ett spännande arbete som vi tror kommer att ge oss nycklarna till att nå vårt mål, nämligen att Wikström AB framöver skall finnas med på listan över de 15 bästa arbetsplatserna i Sverige.