Om Wikström

- en konsult med historia

Wikström är en installationskonsult inom VVS, energi, miljö och el- telesystem som grundades 1954. Företaget ingår i Nya Wikhold-koncernen och har idag cirka 40 medarbetare och tre kontor. Huvudkontoret finns i Göteborg och de två avdelningskontoren finns i Kinna och Falkenberg.

Om våra tjänster

Vi utvecklar och genomför våra tjänster med utgångspunkt från ett helhetstänkande ur miljö- och livscykelperspektiv. Projektering utgör kärnan i vår verksamhet och vi har en bred kompetens inom VVS- energi- och el- teleområdet. Våra uppdrag spänner över hela installationsområdet och omfattar projektering av VVS- el- teleinstallationer, styr- och reglerteknik samt kyla.

Via vårt tjänstekoncept Effektiv Energi hjälper vi idag fastighetsbolag, företag, industrier och kommuner att få kontroll över sin totala energianvändning, samt genomför miljö/energiklassning av byggnader. Inom konceptet erbjuder vi även utbildningar inom energi/miljö och allmän VVS, samt certifierade energiexperter för Energideklarationer och Energikartläggningar för stora företag (EKL).

Inom vår projektledningsverksamhet leder vi små som stora installationsentreprenader och hjälper till med att hantera ekonomi, planering, och nödvändig kommunikation mellan beställare, brukare, entreprenör och myndigheter.

Under besiktning har vi samlat ett antal funktioner där vi kan hjälpa våra kunder att säkerställa funktionen på deras anläggningar. Vi arbetar bl.a. med entreprenadbesiktningar och lagstadgade besiktningar. 

Vårt dotterföretag DELTAte är specialiserade på alternativa ventilations- och klimatsystem för god inomhusmiljö.