Kvalitetspolicy

Vi skall med hög kompetens, stort engagemang och lyhördhet uppfylla våra kunders förväntningar om tekniskt och ekonomiskt goda lösningar.

Vi arbetar för en ständig förbättring av kvaliteten på våra tjänster genom kontinuerligt uppföljningsarbete, interna revisioner och fortbildning av personal.

Våra tjänster skall alltid utföras inom ramen för de lagar och krav som gäller för aktuella projekt.

 

Wikström och DELTAte är certifierade enligt ISO 9001 av RISE Research Institutes of Sweden AB.