Miljöpolicy

Vi skall i vår verksamhet såväl internt som externt alltid arbeta för att minska vår miljöpåverkan.

Vi skall verka för en hållbar utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning.

Våra tjänster skall aktivt bidra till att minska våra kunders energianvändning och miljöbelastning.

Genom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet skall vi verka för att öka kompetensen och engagemanget i miljöfrågor, vilket hjälper oss till affärsmässiga och ansvarsfulla beslut.

Vi skall följa gällande lagar och föreskrifter och tar hänsyn till detta i vårt samarbete med leverantörer och samarbetspartners.

 

Wikström och DELTAte är certifierade enligt ISO 14001 av RISE Research Institutes of Sweden AB.