Wikström stödjer

Wikström har som tradition att skänka ett bidrag till välgörande ändamål i juletid. 2018 gick bidraget till Plan international.

 

Wikström stödjer Faktum, som är är Göteborgs och Skånes gatutidning som arbetar för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap. Försäljarna köper tidningen för 30 kronor, säljer den för 60 och behåller mellanskillnaden. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna pengar – att vara Faktumförsäljare innebär en möjlighet att skapa sig rutiner och ett nytt socialt sammanhang, bygga upp sin självkänsla och få lite ordning i det kaos som hemlöshet och socialt utanförskap för med sig.