Projektering VVS och fjärrvärme

Kärnan i vår verksamhet

Projektering utgör det största verksamhetsområdet inom Wikström AB. Driftsäkerhet och framtida drift- och underhållskostnader för en fastighet eller en anläggning avgörs till stor del i projekteringsskedet. Vår styrka är att vi genom företagets breda verksamhet lever nära våra kunders vardag och tar del av deras praktiska drifterfarenheter.

Kompetenser

Vår bas av uppdrag inom kontor, affärer, idrottsanläggningar, skolor och industri har medfört en bred kompetens inom installationsområdet. Vi har även lång erfarenhet av fjärrvärmeprojektering från produktion till distribution. 

Kontakta oss

För mer information om projektering kontakta:

  • Samuel Freiholtz 031-707 23 43 (Göteborg)
  • Svante Nilsson 0320-160 84 (Kinna)
  • Mats Axelsson 0346-73 48 02 (Falkenberg)