Projektledning

Full kontroll

Att leda ett projekt effektivt är en konst. Det handlar om att ha kontroll på när var och hur saker skall utföras. Att ha kunskap, erfarenhet och verktyg för att driva ett projekt med både många personer och system inblandade.

Wikström AB erbjuder nedanstående tjänster inom området projektledning. Ofta krävs en kombination av flera tjänster då de delvis går in i varandra.

Projektledning VVS

Målet är att inom definierade tids- och kostnadsramar kunna leverera en unik produkt som uppfyller ställda krav. Projektledaren ansvarar för att detta mål nås och sköter projektet från början till slut. Vår projektledarroll utformas i enlighet med beställarens önskemål för att passa varje specifikt projekt.

Projektledning Naturgas/LNG

Vid installation och användning av flytande naturgas/LNG är vi som projektledare behjälpliga med upprättande av bygglovsansökan, kvalitetsansvar, riskanalyser, klassningsplaner, kalkylering av kostnader, samordning och kontroll m.m.

Installationsledning

Vi leder små som stora installationsentreprenader och hjälper till med att hantera ekonomi, planering och nödvändig kommunikation mellan beställare, brukare, entreprenör och myndigheter.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vid alla byggprojekt skall en kontrollansvarig utses. Vi har medarbetare som är kontrollansvariga enl. PBL (Plan- och bygglagen). Vi utför även CE-märkning.

Beställarrepresentant

Vi är beställarens representant i installationsentreprenader och stöttar med bl.a. entreprenadjuridik och teknisk sakkunskap vid projekteringsmöten, byggmöten, ekonomimöten och besiktningar.

Kontakta oss

För mer information om projektledning kontakta:
Annika Aarthun 031-707 23 15