Rättsmedicin

Norra Europas modernaste lokaler för rättsmedicin finns på Medicinareberget i Göteborg.

Totalt förfogar Rättsmedicinalverket över 2 200 m2 av fastighetens totala yta på 5 000 m2, det övriga utrymmet hyrs ut som kontor.

Byggnaden är certifierad enligt det svenska systemet Miljöbyggnad och är utrustat med energismarta tekniklösningar som till exempel marklager, behovsstyrd ventilation, bergvärme, närvarostyrd belysning och sedumtak. Många av installationerna är specialutformade efter Rättsmedicinalverkets krav och behov tex speciell ventilation för obduktionsavdelningen.

Omfattning: Installationssamordning under nybyggnation
År: 2012-2014
Beställare: Akademiska hus