Industri

 • Sävenäs, Göteborg
  Förstudie, upphandlingsförfrågan, projektering av styrsystem
 • Elastomix, Getinge
  Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer
 • Göteborgs Kex, Kungälv
  Projektering, energieffektivisering, inneklimatåtgärder
 • SKF, Göteborg
  Projektering, energieffektivisering, OVK, inneklimatåtgärder
 • Göteborgs Hamn, Göteborg
  Projektering, energieffektivisering, OVK, driftoptimering
 • Borealis, Stenungsund
  Projektering ventilation
 • Akzo Nobel, Stenungsund
  Projektering ventilation
 • Astra Zeneca, Mölndal
  Besiktning/kontroll, driftoptimering styr och regler, mätning
 • Volvo, Bulycke
  VVS-projektering
 • Volvo Lastvagnar, Göteborg
  Projektledning, besiktning/kontroll VVS
 • Sävenäsverket, Göteborg Energi,
  Projektering, energiutredning, OVK, besiktning
 • Findus i Bjuv, Vattenfall
  Projektering, energieffektivisering, driftuppföljning