Sävenäs

Värmeverken som förser Göteborg med fjärrvärme ligger utspridda över hela staden och använder olika uppvärmningssystem för att producera värme. För att optimera driften uppgraderade man styrsystemen för VVS-installationerna på verken för att kunna styra och kontrollera dessa centralt från huvudkontoret på Rantorget i centrala Göteborg. Sävenäs var en av de anläggningar som var först ut med att uppdateras.

Wikström AB har genomfört förstudie, upphandlingsförfrågan och projektering av styrsystemet för anläggningen.