Snickaren

Snickaren

Bostadsområdet Snickaren ligger i Kinna, de elva fastigheterna uppfördes på 1970-talet och har sammanlagt 315 lägenheter. Renovering av området har gjorts i etapper sedan 2015 och beräknas vara klar under 2020. 

Omfattning: Kostnadsberäkningar, detaljprojektering, projektledning
Beställare: Marks Bostads AB