Stenungstorg

Stenungstorg är ett köpcentrum på 38 000 m2 butik- och servicelokaler beläget alldeles vid havet i Stenungsund, ungefär 4,5 mil norr om Göteborg.

Wikström AB har varit involverade i flera av ombyggnationerna på Stenungstorg mellan 2008-2016 och i samband med att Stenungstorg Centrum förnyades och byggdes ut 2014-2016 var Wikström engagerade i hela processen från projekteringsfas till slutbesiktning.

Det nya klimatsystemet har sitt hjärta i ett stort teknikrum i en av byggnaderna. Där har värmepumpar ersatt det tidigare värmesystemet som producerade varm- och värmevatten med hjälp av elpannor. Dessutom har ett antal äldre tilluftsaggregat och frånluftsfläktar ersatts med nya energieffektiva luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning. Dessa är försedda med kombibatterier för antingen värmning eller kylning av tilluften via värmepumpar.