Utbildning

Kompetent personal är en konkurrensfördel

En kunnig och engagerad personal är en grundförutsättning för ett konkurrenskraftig företag.

Ökad kunskap stimulerar också till kreativa förbättringsåtgärder av olika slag. Energiutbildning är naturligtvis också ett givet inslag i företagets miljö- och kvalitetsarbete.

Vi tillhandahåller följande utbildning:

  • Grundläggande energilära
  • Energieffektivisering för förvaltare/driftpersonal
  • Miljöutbildning
  • Teknikområdesspecifika områden
Kontakta oss

För mer information om utbildning kontakta:
Anders Malmberg 031-707 23 16