Valö Fyr

Valö Fyr på Stora Billingen vid Göteborgs hamninlopp utgörs av 49 st enfamiljshus byggda med massivträteknik. Husen är placerade tätt i terrängen, orienterade mot vattnet och anpassade efter topografin.

VVS-projekteringen har genomförts av vårt dotterföretag DELTAte inom kategorin alternativa VVS-lösningar.

Omfattning: VVS-projektering
År: 2007
Beställare: Riksbyggen