Vargbroskolan

Vargbroskolan i Storfors kommun är en lågenergiskola med friskluftsystem via markkulvert. Skolan har extrem isolering i väggar & tak och mycket tätt klimatskal. Energikonceptet har utretts av bl.a. Karlstad Universitet och energiförbrukningen följs upp kontinuerligt av Karlstad Universitet.

Princip: kulverten är trycksatt med en axialfläkt. Fördelningen av luft sker kortaste väg från kulvert till rum via separata kanaler i schakt och aktiva tilluftsdon i tak. Vargbroskolan är ett projekt inom kategorin alternativa VVS-lösningar och har genomförts av vårt dotterföretag DELTAte.

Projektet har blivit mycket uppmärksammat tack vare de fina mätvärdena och nedan finns några länkar till externa sidor om projektet och i listan till höger finns en pdf-artikel från marsnumret 2011 av VVS-Forum.

Länk till Vargbroskolans hemsida med broschyer

Länk till Naturvårdsverkets hemsida över goda exempel

VVS-projekteringen har genomförts av vårt dotterföretag DELTAte inom kategorin alternativa VVS-lösningar.

Omfattning: VVS-projektering
År: 2004-2006
Beställare: Storfors Kommun